PDF Imprimare Email

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, AUTO3P (EUROPE) ROMANIA S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, angajatii dumneavoastra, membrii ai familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: oferirea serviciilor de monitorizare a autovehiculelor prin utilizarea sistemului GPS, emiterea facturilor de servicii, emiterea asigurarilor si a licentelor prin aplicatiile dezvoltate de AUTO3P (EUROPE) ROMANIA S.R.L.

Categoriile de date prelucrate pot fi „numele şi prenumele”, „date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare”, „profesie”, „loc de muncă”, „date de geolocalizare”.

Datele dumneavoastra ne sunt necesare in scopul asigurarii serviciilor de monitorizare a autovehiculelor. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizarii de catre AUTO3P (EUROPE) ROMANIA S.R.L a serviciilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către AUTO3P (EUROPE) ROMANIA S.R.L şi sunt comunicate urmatorilor destinatari: angajaţii desemnaţi ai societaţii, parteneri contractuali.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la AUTO3P (EUROPE) ROMANIA S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în strainatate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

 

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.